กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์

ความก้าวหน้าของโครงการ

  • ความคืบหน้าการก่อสร้าง เดือนมิถุนายน 2562
  • ความก้าวหน้างานก่อสร้างรถไฟฟ้าของ รฟม. ณ เดือนพฤษภาคม 2562
  • ความก้าวหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง ณ เดือนพฤษภาคม 2562
  • ความก้าวหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้า ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
  • ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง ณ เดือนเมษายน 2562
  • ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารควบคุมการเดินรถไฟฟ้า
  • ความคืบหน้าการยกชิ้นส่วน Cross Beam ติดตั้งเสาสายทางจากสถานีศรีเทพา มุ่งหน้าสถานีทิพวัลย์
  • รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนมีนาคม 2562

ข่าวล่าสุด

ดูข่าวล่าสุดทั้งหมด

การจัดการจราจร

ดูข่าว การจัดการจราจร ทั้งหมด