กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเห …

เปลี่ยนบ้านรก เป็นบ้านรัก

โค้งสุดท้าย สำหรับกิจ …

ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

ความก้าวหน้าของโครงการ

 • รายงานความก้าวหน้า เดือนตุลาคม 2560
 • รายงานความก้าวหน้า เดือนธันวาคม 2560
 • รายงานความก้าวหน้า เดือนมกราคม 2561
 • รายงานความก้าวหน้าเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 • รายงานความก้าวหน้าเดือน มีนาคม 2561
 • รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนเมษายน 2561
 • รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 • รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 • รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 • รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 • รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนตุลาคม 2561
 • รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนธันวาคม 2561
 • รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนมกราคม 2562
 • รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 • รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนมีนาคม 2562
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้าง เดือนเมษายน 2562
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้าง เดือนพฤษภาคม 2562
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้าง เดือนมิถุนายน 2562
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้างเดือนกรกฎาคม 2562
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2562
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้างเดือนกันยายน 2562
 • ความก้าวหน้าเดือนตุลาคม 2562
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้างเดือนพฤศจิกายน 2562
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้างเดือนธันวาคม 2562
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้างเดือนมกราคม 2563
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้าง เดือนมีนาคม 2563
 • ความก้าวหน้าประจำเดือนเมษายน 2563
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ประจำเดือนสิงหาคม 2563
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ชาวงลาดพร้าว-สำโรง ประจำเดือนกันยายน 2563
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้างประจำเดือนตุลาคม 2563
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ประจำเดือนธันวาคม 2563
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง เดือนมกราคม 2564
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ประจำเดือนมีนาคม 2564
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ประจำเดือนเมษายน 2564
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2564
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง เดือนกรกฎาคม 2564
 • การก่อสร้างโครงการรถรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ประจำเดือนสิงหาคม 2564
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ประจำเดือนกันยายน 2564
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง เดือนตุลาคม 2564
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ประจำเดือนธันวาคม 2564
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ประจำเดือนมกราคม 2565
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ข่าวล่าสุด

ดูข่าวล่าสุดทั้งหมด

ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเห …

เปลี่ยนบ้านรก เป็นบ้านรัก

โค้งสุดท้าย สำหรับกิจ …

ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

การจัดการจราจร

ดูข่าว การจัดการจราจร ทั้งหมด

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ตลอด 24 ชั่วโมง บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก บริเวณซอยศรีนครินทร์ 17 ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2565 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

  การรถไฟฟ้าขนส่ …

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาเข้า บริเวณสามแยกบางกะปิ ถึง แยกแฮปปี้แลนด์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน ถึง 6 ธันวาคม 2564 เวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแ …

รฟม. แจ้งยกเลิกจุดกลับรถ และขยายการปิดเบี่ยงช่องจราจร บนถนนลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 79 ฝั่งขาเข้าและขาออก ในวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2563 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแ …

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนเทพารักษ์ บริเวณแยกเทพารักษ์ ฝั่งขาออก ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแ …