การตรวจสอบความปลอดภัยในบริเวณเขตก่อสร้าง ครั้งที่ 2

  

คุณธนียา ใจอ่อน  พนักงาน อป.5 ฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รฟม. พร้อมด้วยที่ปรึกษา PCYL ด้านความปลอดภัย ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย EBM  และผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย STECON  พร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยในบริเวณเขตก่อสร้าง ครั้งที่ 2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง โดยเริ่มจากสถานีพัฒนาการ (YL11) บริเวณจุดตัดทางรถไฟและจุดตัดถนนพัฒนาการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ ต่อด้วยสถานีศรีกรีฑา (YL10)  บริเวณแยกศรีกรีฑา และสถานีบางกะปิ(YL8) หน้าห้างแมคโครใกล้กับเดอะมอลล์บางกะปิ

การดำเนินงานครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแผนความปลอดภัย ที่จะช่วยให้งานบริหารจัดการควบคุมงานสอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ รฟม.