การตรวจสอบความปลอดภัยในบริเวณเขตก่อสร้าง ครั้งที่ 3

     วันนี้(10 ตุลาคม 2561) เจ้าหน้าที่สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รฟม. พร้อมด้วยที่ปรึกษา PCYL ด้านความปลอดภัย ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย EBM  และผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย STECON  พร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยในบริเวณเขตก่อสร้าง ครั้งที่ 3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง โดยเริ่มจากศูนย์ซ่อมบำรุงตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ ติดกับถนนบางนา-ตราดต่อด้วยสถานีศรีแบริ่ง (YL19) บริเวณแยกแบริ่งด้านทิศใต้ และ สถานีทิพวัล (YL22) บริเวณปากซอยหมู่บ้านทิพวัล สุดท้ายมาที่สถานีศรีกรีฑา (YL22) บริเวณแยกศรีกรีฑาด้านทิศใต้

การดำเนินงานตรวจสอบความปลอดภัยในบริเวณเขตก่อสร้างครั้งนี้ พบว่าทำงานสอดคล้องมาตรฐานไม่พบข้อบกพร่อง ซึ่งเป็นไปตามแผนความปลอดภัย ที่จะช่วยให้งานบริหารจัดการควบคุมงานสอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ รฟม

.