การตรวจสอบความปลอดภัยในบริเวณเขตก่อสร้าง ครั้งที่ 1

      นายณัฐชัย ชาญก้องสกุล หัวหน้าฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รฟม. พร้อมด้วยที่ปรึกษาPCYL ด้านความปลอดภัย ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยEBM  และผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย STECON  พร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยในบริเวณเขตก่อสร้าง ครั้งที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง โดยเริ่มจากสถานีกลันตัน(YL12) บริเวณหน้าธัญญะช้อปปิ้ง พาร์ค สถานีศรีนุช (YL13)  ด้านทิศใต้ของแยกศรีนุช และ สถานีศรีนครินทร์ 38 (YL14)  บริเวณปากซอยศรีนครินทร์ 38

การดำเนินงานครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแผนความปลอดภัย ที่จะช่วยให้งานบริหารจัดการควบคุมงานสอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ รฟม.