ขยายปลายสีเหลืองไปแยกรัชโยธิน เชื่อมสายสีเขียว

จัดรับฟัง 2 ทางเลือก-ใช้ที่ดินการรถไฟหรือเวนคืน เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.60 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้า

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/1154313