ขอเชิญชมภาพความสนุกสนานและสาระประโยชน์จากโครงการ “MRTA Young Creator นักคิด Gen ใหม่”

 

ขอเชิญชมภาพความสนุกสนานและสาระประโยชน์จากโครงการ “MRTA Young Creator นักคิด Gen ใหม่”

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง จัดกิจกรรม “MRTA Young Creator นักคิด Gen ใหม่” สร้างทักษะและส่งเสริมความรู้ในการสร้างสื่อให้เยาวชน ได้ฝึกเป็นนักคิด และนักสร้างสรรค์เนื้อหา (Content) ที่มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
– กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์ เว็บไซต์ https://www.mrtayoungcreator.com/
– กิจกรรม “ปฏิบัติการ เกมซ่า ท้าทำสื่อ” ในรูปแบบ Virtual Workshop ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา