คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฎิบัติงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

วันนี้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ร่วมกับที่ปรึกษา PCYL ด้านความปลอดภัย ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย EBM  ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย STECON  และทีมงาน ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติงาน ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ซึ่งเป็นการตรวจสอบความปลอดภัยในบริเวณเขตก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ครั้งที่1/2562

สำหรับครั้งนี้ได้มีการตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการ ฯ บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุง(Depot) ตรงทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ตัดกับถนนบางนา-ตราด หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังสถานีพัฒนาการซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรล ลิงค์ และสถานีกลันตันหน้าธัญญะช็อปปิ้ง พาร์ค ซึ่งพบว่าการทำงานสอดคล้องมาตรฐานไม่พบข้อบกพร่อง เป็นไปตามแผนความปลอดภัย ที่จะช่วยให้งานบริหารจัดการควบคุมงานสอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ รฟม.