ครม.ไฟเขียวกฎหมายร่วมทุน

ร่นเวลาพิจารณาโครงการไม่เกิน 9 เดือน
ครม.เห็นชอบกฎหมายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนฉบับใหม่ ผนวกระบบพีพีพี ฟาสต์แทร็ก ไว้ในกฎหมายฉบับนี้ด้วย ชี้อนาคตกระบวนการดำเนินโครงการร่วมทุน

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th