งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก บริเวณซอยศรีด่าน 22 ถึง ซอยศรีด่าน 10 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน…

งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก บริเวณซอยศรีด่าน 22 ถึง ซอยศรีด่าน 10 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง

#ผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก มุ่งหน้าสำโรง สามารถสัญจรได้ 2 ช่องทาง

เพื่อดำเนินงานซ่อมแซมผิวจราจร ของงานก่อสร้างงานบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน