งานบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน มีความจำเป็นต้องใช้ช่องจราจร บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกพัฒนาการ ฝั่งขาเข้า

ในวันศุกร์ที่ 14 ก.ค. 66 (เวลา 22.00 น.) ถึง วันเสาร์ที่ 15 ก.ค. 66 (เวลา 12.00 น.)

งานบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน มีความจำเป็นต้องใช้ช่องจราจร บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกพัฒนาการ ฝั่งขาเข้า ผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้ ดังนี้

ผู้ใช้เส้นทาง บนถนนศรีนครินทร์ มุ่งหน้าแยกบางกะปิ ให้ใช้ช่องทางพิเศษ 1 ช่องทาง บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก ทดแทน

– ผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าคลองตัน ให้ใช้ช่องทางพิเศษ 1 ช่องทาง บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก และเลี้ยวขวา เข้าถนนพัฒนาการ จากนั้นให้ตรงไปกลับรถ บริเวณหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ เพื่อใช้เส้นทางบนสะพานข้ามแยกพัฒนาการ ทดแทน

– ผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก มุ่งหน้าคลองตัน ให้เลี้ยวซ้าย บริเวณแยกพัฒนาการ จากนั้นให้ตรงไปกลับรถ บริเวณหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ เพื่อใช้เส้นทางบนสะพานข้ามแยกพัฒนาการ ทดแทน