ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

นับเวลาถอยหลังส่งท้ายปีเก่า 2564 ต้อนรับปีใหม่ 2565 🎉
ปีใหม่ 2565 นี้ เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย เตรียมตัวให้พร้อมทั้งยานพาหนะ🚘 และคนขับ👩🏼‍🤝‍👨🏻 ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนการเดินทาง พักผ่อนให้เพียงพอก่อนออกเดินทาง และที่สำคัญ ดื่มไม่ขับ ง่วงจอดพัก มีสติทุกครั้งในการใช้รถใช้ถนน เดินทางปลอดภัย ถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ
ด้วยความปรารถนาดีจาก กระทรวงคมนาคม และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
—————————————–
#วิสัยทัศน์ รฟม. (พ.ศ.2560-2565)
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน