ดำเนินการปูยางมะตอย (Asphalt) บนถนนลาดพร้าว ช่วงสายทางรถไฟฟ้าจากสถานีลาดพร้าว 83 – สถานีมหาดไทย ฝั่งขาเข้า บริเวณซอยลาดพร้าว 118 – 112 ระยะทางรวมประมาณ 1 กิโลเมตร

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ดำเนินการปูยางมะตอย (Asphalt) บนถนนลาดพร้าว ช่วงสายทางรถไฟฟ้าจากสถานีลาดพร้าว 83 – สถานีมหาดไทย ฝั่งขาเข้า บริเวณซอยลาดพร้าว 118 – 112 ระยะทางรวมประมาณ 1 กิโลเมตร

ซึ่งปัจจุบัน ได้ดำเนินการปูยางไปแล้ว 300 เมตร (บริเวณซอยลาดพร้าว 118 – 116) และจะทยอยดำเนินการปูยางจนครบทั้งแนวสายทางตามลำดับ