ประชุมคณะกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดประชุมคณะกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อม ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และมอบใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย ให้แก่ผู้รับสัมปทานโครงการฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณก่อสร้างสถานีกลันตัน เพื่อให้คำแนะนำในการจัดการพื้นที่ก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพและให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด