ปันความรู้สู่โรงเรียนกับ รฟม.

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ได้จัดกิจกรรม “ปันความรู้สู่โรงเรียน กับ รฟม.” กับโรงเรียนถนอมพิศวิทยา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณซอยลาดพร้าว 62  โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กว่า 200 คน ร่วมกิจกรรม และเล่นเกมส์ต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว – สำโรง