ปิดจุดกลับรถ ตลอด 24 ชั่วโมง บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้าละฝั่งขาออก บริเวณใต้สะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์ ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2566 (เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป) ถึงวันที่ 24 กันยายน 2566

ปิดจุดกลับรถ ตลอด 24 ชั่วโมง บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้าละฝั่งขาออก บริเวณใต้สะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์ ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2566 (เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป) ถึงวันที่ 24 กันยายน 2566 เพื่อการดำเนินงานตอดเสาเข็มคอนกรีต สำหรับคืนสภาพศาลาและท่าเรือวัดขจรศิริ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#จุดที่ 1 วันที่ 4 – 17 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ปิดจุดกลับรถ ทุกช่องทาง บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก บริเวณใต้สะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์
ให้ผู้ใช้เส้นทาง บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก ตรงไปใช้จุดกลับรถ บริเวณซอยศรีนครินทร์ 31 ทดแทน

#จุดที่ 2 วันที่ 18 – 30 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ปิดจุดกลับรถ 1 ช่องทาง บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า บริเวณใต้สะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์ ผู้ใช้เส้นทาง บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า สามารถใช้จุดกลับรถ บริเวณใต้สะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์ ได้ 1 ช่องทาง