ปิดเบี่ยงจราจร บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกลำสาลี ถึง แยกกรุงเทพกรีฑา ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ตั้งแต่วันที่ 13 – 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 21.00 – 09.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร สำหรับเตรียมคืนสภาพผิวจราจร (ถาวร)

ปิดเบี่ยงจราจร บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกลำสาลี ถึง แยกกรุงเทพกรีฑา ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ตั้งแต่วันที่ 13 – 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 21.00 – 09.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร สำหรับเตรียมคืนสภาพผิวจราจร (ถาวร) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางซ้าย (ชิดทางเท้า) และ ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องจราจร (ช่องที่ 2 นับจากเกาะกลาง) บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกลำสาลี ถึง ทางต่างระดับกรุงเทพกรีฑา ฝั่งขาออก ระยะทางประมาณ 1 กม. (โดยจะดำเนินงาน จุดละ 20 เมตร จนกว่าจะครบทั้งเส้นทาง) วันที่ 13 – 18 กรกฎาคม 2566 ช่วงเวลา 21.00 – 09.00 น. ผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก สามารถสัญจรได้ 2 ช่องทาง

2. ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางซ้าย (ชิดทางเท้า) และ ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องจราจร (ช่องที่ 2 นับจากเกาะกลาง) บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณทางต่างระดับกรุงเทพกรีฑา ถึง แยกลำสาลี ฝั่งขาเข้า ระยะทางประมาณ 1 กม. (โดยจะดำเนินงาน จุดละ 20 เมตร จนกว่าจะครบทั้งเส้นทาง) วันที่ 19 – 26 กรกฎาคม 2566 ช่วงเวลา 21.00 – 09.00 น. ผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า สามารถสัญจรได้ 2 ช่องทาง