ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) บนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาออก บริเวณแยกรัชดา – ลาดพร้าว

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 (เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป) ถึงวันที่ 4 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ใช้เส้นทางบนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาออก สามารถสัญจรได้ 2 ช่องทาง

ทั้งนี้เพื่อดำเนินงานก่อสร้างระบบป้องกันการทรุดตัวไม่เท่ากันของโครงสร้าง และงานคืนสภาพผิวจราจร (ถาวร) บนถนนลาดพร้าว