ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ตลอด 24 ชั่วโมง บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณคลองหัวหมาก ถึง ซอยศรีนครินทร์ 23 ฝั่งขาออก

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 (เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป) ถึง วันที่ 9 กรกฎาคม 2566

เพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร สำหรับเตรียมคืนสภาพผิวจราจร (ถาวร) บนถนนศรีนครินทร์ ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

ผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก มุ่งหน้าแยกสวนหลวง (ศรีนุช) สามารถสัญจรได้ 2 ช่องทาง