ปี 61-66 รถไฟฟ้าทยอยเปิดให้บริการรองรับคนกรุง

 

ตั้งแต่ปลายปี 2561 จะมีโครงการรถไฟฟ้า ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ทยอยเปิดให้บริการต่อเนื่องไปทุกๆ ปีจนถึง ปี 2566 รวมทั้งหมด 8 เส้นทาง รวมระยะทาง 185.5 กิโลเมตร ซึ่งจะทำให้การเดินทางในกรุงเทพ และปริมณฑลมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และยังทำให้ปริมาณรถยนต์บนท้องถนน และ มลพิษทางอากาศในกรุงเทพลดลงไปด้วย ละเอียดติดตามได้จากรายงานคุณณปภัช จันทร์อุดม

TNN24 ออกอากาศทางทีวีช่อง 16