พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันและอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและรถไฟฟ้าสายสีชมพู

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันและอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และรถไฟฟ้าสายสีชมพู ระหว่างกรมทางหลวง และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ณ ห้องราชดำเนิน อาคารสโมสร กระทรวงคมนาคม