รฟม. ขยายวันเปิดให้บริการรถไฟฟ้าฟรี วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

ฟม. ขยายวันเปิดให้บริการรถไฟฟ้าฟรี วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเปิดให้บริการรถไฟฟ้าทั้งสองสาย ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ฟรี ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เพิ่มอีก 1 วัน เป็นระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2562 ตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการ และบริการที่จอดรถฟรี ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง 01.00 น.
#พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช๒๕๖๒