รฟม. รวมพลัง ร่วมสนับสนุน จส. 100 มอบอุปกรณ์ป้องกัน 3D Opubs ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดชุมพร และจังหวัดปราจีนบุรี

วันนี้ (28 เมษายน 2563) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ร่วมสนับสนุน จส.100 ในการจัดทำกล่องป้องกันด้านหน้าครึ่งบนร่างกายสำหรับการตรวจคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ (3D OPubs) จำนวน 28 ชุด

โดยนางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ รฟม. เป็นผู้แทนมอบให้แก่ คุณอัจฉรา บัวสมบูรณ์ วันทนียกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ จส. 100 เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลละแม จังหวัดชุมพร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งการจัดส่งอุปกรณ์ดังกล่าว เป็นการรวมพลัง ปันน้ำใจ ส่งต่อความห่วงใยและความปรารถนาดีไปยังบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทั้งสองจังหวัด ต่อไป