รฟม. ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในงาน”สืบสานประเพณีสงกรานต์” เขตบางนา

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย  โดยมีนายโสฬส เตมียบุตร ผู้จัดการโครงการฯ เป็นผู้แทน ไปร่วมงานพร้อมมอบสิ่งของอันเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุจำนวน 60 คน จาก 37 ชุมชนในพื้นที่เขตบางนา  ในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ที่สำนักงานเขตบางนาจัดขึ้น เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562  โดยมีนายณัฐสันต์ จันทเตมีย์  ผู้อำนวยการเขตบางนา เป็นผู้แทนรับมอบ