รฟม. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

รฟม. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยนางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCYL โดยนายโสฬส เตมียบุตร ผู้จัดการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง มอบเสื้อชูชีพและวัสดุอุปกรณ์ขุดลอกคูคลอง แก่นางสาวศิริลักษณ์ ลีระศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตวังทองหลาง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561

รฟม. กำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ในการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง  โดยให้ความสำคัญอย่างสูงต่อเรื่อง น้ำ อากาศ และการร่วมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนสุขชีวอนามัยของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนั้นแล้ว กิจกรรมดังกล่าวนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

———————————————————————-

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th