รฟม. ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง บริเวณตั้งแต่สถานีลาดพร้าว ตลอดแนวการก่อสร้างโครงการฯ บนถนนลาดพร้าวและถนนศรีนครินทร์ ไปจนถึงสถานีสำโรง โดยได้ตรวจสอบดำเนินการตามมาตรการแก้ปัญหา ฝุ่นละออง PM 2.5 เช่น การติดตั้งและเครื่องฉีดพรมน้ำ การปิดคลุมกองดิน การทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง เป็นต้น พร้อมทั้งได้กำชับในเรื่องการดูแลรักษาเครื่องฉีมพรมน้ำ อุกรณ์การทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

อีกทั้งได้ตรวจสอบการจัดทำทางเดินเท้าชั่วคราวทดแทนทางเท้าเดิม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้สัญจรในขณะที่การก่อสร้างไปรบกวนทางเดินเท้าเดิม  และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด สามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์ : @mrtyellowline