รฟม. ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยกองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว -สำโรง ตลอดแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่สถานีลาดพร้าว บนถนนลาดพร้าว ไปจนถึงสถานีสำโรง ถนนเทพารักษ์ โดยตรวจสอบการทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง การปิดคลุมกองดิน กองทราย และเศษวัสดุก่อสร้าง ในระหว่างรอการใช้งานหรือรอการขนย้ายออกจากพื้นที่ ให้เป็นไปตามมาตรการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และตรวจสอบการติดตั้งรั้วผ้าใบล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อแสดงแนวเขตการก่อสร้างโครงการฯ ให้มีความชัดเจน  พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด สามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์ : @mrtyellowline