รฟม. ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย กองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ตลอดแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่สถานีลาดพร้าว บนถนนลาดพร้าว  ไปจนถึงสถานีสำโรง บนถนนเทพารักษ์ โดยได้ตรวจสอบการปิดคลุมกองดิน กองทราย และเศษวัสดุก่อสร้างในระหว่างรอการใช้งานหรือรอการขนย้ายออกจากพื้นที่ ให้เป็นไปตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 รวมทั้งได้ตรวจสอบการจัดทำทางเดินเท้าชั่วคราว ทดแทนทางเดินเท้าเดิม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้สัญจรในระหว่างที่มีงานก่อสร้างรบกวนทางเดินเท้าเดิม พร้อมทั้งเน้นย้ำให้มีการติดตั้งรั้วผ้าใบล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างให้ครบถ้วน เพื่อแสดงแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ให้มีความชัดเจน นอกจากนี้ ยังได้มีการตรวจสอบการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงบริเวณใต้สถานีสำโรง ตลอดจนกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด สามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์โครงการ www.mrta-yellowline.com และไลน์ @mrtyellowline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”