รฟม. ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยสำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปอ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง บริเวณสถานีสวนหลวง ร.9 สถานีหัวหมาก โดยได้ตรวจสอบ แผงผ้าใบแบริเออร์ ป้ายเตือนต่างๆ และการปิดคลุมป้องกันวัสดุตกหล่น บริเวณจุดที่ยื่นออกนอกเขตพื้นที่ก่อสร้าง โดยกำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง หากจุดใดมีการชำรุดให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนและผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ตามนโยบาย “การก่อสร้างปลอดภัย 100%” เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ทั้งบุคลากรของโครงการฯ และผู้ที่สัญจรบนถนนสาธารณะ และเพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการมีความปลอดภัยแก่ประชาชนมากที่สุด สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตร การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์ : @mrtyellowline