รฟม. ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยในบริเวณเขตก่อสร้างครั้งที่ 2/2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง

         วันนี้(13 กุมภาพันธ์ 2562) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รฟม. พร้อมด้วยที่ปรึกษา PCYL ด้านความปลอดภัย ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย EBM  และผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย STECON  พร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยในบริเวณเขตก่อสร้าง ครั้งที่ 2โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง

โดยเริ่มจากศูนย์ซ่อมบำรุงตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ ติดกับถนนบางนา-ตราด ต่อด้วยสถานีศรีเอี่ยมบริเวณทางแยกต่างระดับศรีเอี่ยม และสถานีศรีนุชบริเวณด้านทิศใต้ของแยกศรีนุช และสุดท้ายเป็นพื้นที่สถานีกลันตัน บริเวณหน้าธัญญะ ช็อปปิ้ง พาร์ค

ซึ่งพบว่าการทำงานสอดคล้องมาตรฐานไม่พบข้อบกพร่อง เป็นไปตามแผนความปลอดภัย ที่จะช่วยให้งานบริหารจัดการควบคุมงานสอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ รฟม.