รฟม. ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยในบริเวณเขตก่อสร้างครั้งที่ 3/2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง

      

         

มื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รฟม. พร้อมด้วยที่ปรึกษา PCYL ด้านความปลอดภัย ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย EBM  และผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย STECON  พร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยในบริเวณเขตก่อสร้าง ครั้งที่3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง

 โดยเริ่มจากศูนย์ซ่อมบำรุง ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ ติดกับถนนบางนา-ตราด ต่อด้วยสถานีสถานีศรีแบริ่ง (YL-19) บริเวณแยกแบริ่ง และสถานีศรีด่าน(YL-20) บริเวณใกล้แยกศรีด่าน และจุดสุดท้ายคือสถานีศรีเทพา(YL-21) บริเวณใกล้กับแยกศรีเทพา

การดำเนินงานครั้งนี้พบว่าการทำงานสอดคล้องมาตรฐานไม่พบข้อบกพร่อง เป็นไปตามแผนความปลอดภัย ที่จะช่วยให้งานบริหารจัดการควบคุมงานสอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ รฟม.