รฟม. ลงพื้นที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง เพื่อติดตาม ตรวจสอบ การก่อสร้างตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

 

วันนี้(จันทร์ที่ 21 มกราคม 2562) ผู้แทนคณะกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกองสิ่งแวดล้อม รฟม. พร้อมด้วย ที่ปรึกษา PCYL ด้านสิ่งแวดล้อม  และผู้รับสัมปทาน (STECON)  ร่วมกับ ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจังหวัดสมุทรปราการ และ  ผู้แทนกรมทางหลวง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสาย   สีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง ตลอดแนวเส้นทางโครงการ ฯ ตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะช่วยลดฝุ่นละอองในอากาศได้ด้วย

จากการติดตามตรวจสอบครั้งนี้พบว่า มีการดูดฝุ่น ฉีดน้ำ ทำความสะอาดพื้นที่ ล้างล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง และปิดคลุมกองดินด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม