รฟม. ลงพื้นที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตาม ตรวจสอบการก่อสร้างตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้แทนคณะกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกองสิ่งแวดล้อม รฟม. พร้อมด้วย ที่ปรึกษา PCYL ด้านสิ่งแวดล้อม  และผู้รับสัมปทาน (STECON) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง ตลอดแนวเส้นทางโครงการ ฯ ตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบครั้งนี้พบว่า มีการดูดฝุ่น ฉีดน้ำ ทำความสะอาดพื้นที่ ล้างล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง และปิดคลุมกองดินด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม