รฟม. เดินหน้าจัด Road Show “เส้นทางสร้างสุข กับ รฟม.” โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ณ ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2562 มีประชาชนสนใจ ร่วมกิจกรรมประมาณ 220 คน

 

            เมื่อวันจันทร์ ที่ 10อังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง จัดกิจกรรม Road Show “เส้นทางสร้างสุข กับ รฟม.” ณ ศูนย์การค้าธัญญา พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ที่จะใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ในอนาคต โดยมีประชาชนสอบถามข้อมูลโครงการฯ ชมวิดิทัศน์เกี่ยวกับโมโนเรล ตอบแบบสอบถาม และเล่นเกมตอบคำถาม ประมาณ 220 คน