รฟม. เดินหน้าจัด Road Show “เส้นทางสร้างสุข กับ รฟม.”อีก 4 ครั้ง เพื่อสร้างการรับรู้-เข้าใจ แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าช่วงลาดพร้าว-สำโรง ตลอดแนวเส้นทางโครงการได้อย่างทั่วถึง

       การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง จัดกิจกรรม Road Show “เส้นทางสร้างสุข กับ รฟม.” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายที่จะใช้บริการในอนาคต โดยมีศูนย์การค้าฯ และซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ รวมทั้งโรงพยาบาล ในแนวเส้นทางโครงการฯ เป็นผู้สนับสนุนพื้นที่การจัดกิจกรรม

โดยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การค้าฯ  ซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ และโรงพยาบาลในแนวเส้นทางโครงการฯ 4 แห่ง ได้แก่ 1) โรงพยาบาลเวชธานี วันเสาร์ที่ 25 – อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 62  2) แม็คโคร ศรีนครินทร์ วันเสาร์ 8 – อาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 62   3) ธัญญาพาร์ค วันจันทร์ที่ 10 – อังคาร ที่ 11 มิถุนายน 62 และ 4) แม็คโคร ลาดพร้าว วันเสาร์ที่ 15 – อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 62

ภายในงานจะจัดนิทรรศการแสดงข้อมูลของโครงการฯ อาทิ บทบาทหน้าที่ของ รฟม. ในการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ จุดเด่น ของรถไฟฟ้าระบบโมโนเรล โดยมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (MC) เป็นผู้แนะนำและชวนเล่นเกมสนุกสนาน

ทั้งนี้ รฟม. ได้จัด Road Show “เส้นทางสร้างสุข กับ รฟม.” ในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตลอดแนวเส้นทางโครงการ ตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายน รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง  โดยจากการจัดงาน 6 ครั้งที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจการจัดงานในภาพรวม และเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม จากผลการวิเคราะห์จำนวนผู้โดยสารในปีแรกจะมีผู้ใช้บริการจำนวน 256,900 คน-เที่ยว/วัน และหากมีส่วนต่อขยายช่วงแยกรัชดา-ลาดพร้าว ถึงแยกรัชโยธิน จะมีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการในปีแรกจำนวน 298,700คน-เที่ยว/วัน(***ข้อมูลจากเอกสารประกอบการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) )

ในโอกาสนี้ รฟม. จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจมาร่วมกิจกรรม Road Show “เส้นทางสร้างสุข กับ รฟม.”  ในวันและสถานที่ต่าง ๆ ตามความสะดวก เพื่อศึกษาข้อมูลสาระสำคัญของโครงการฯ รวมทั้งร่วมสนุกไปกับเกมตอบคำถามและลุ้นรับของที่ระลึกจากโครงการฯ อีกด้วย ติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการฯ เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com เฟซบุ๊กแฟนเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ไลน์แอด @mrtyellowline หรือ Call center 0 2610 4915

—————————–

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4044 ต่อ 1736

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th