รฟม. เยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป Precast Guideway Beam โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

 

 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCYL และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) ผู้รับสัมปทานโครงการฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป Precast Guideway Beam ของ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานก่อสร้าง Guideway Structure โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ณ โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี
โดยคณะฯ ได้เยี่ยมชมชิ้นส่วนสำคัญ เช่น Guideway Beam และ Way Joint ซึ่งเป็นแท่นเชื่อมต่อ Guideway Beam รวมทั้งชิ้นส่วนคานโค้ง และงานเทคอนกรีต

พร้อมรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต การควบคุมการผลิตที่ต้องให้ความสำคัญทุกขั้นตอนก่อนส่งมอบให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ใช้ในการดำเนินงานต่อไป