รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบริเวณแยกพัฒนาการ บนถนนพัฒนาการ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ตั้งแต่วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2562

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์  คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง            มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบริเวณแยกพัฒนาการ บนถนนพัฒนาการ 3 ช่องทาง ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2562 โดยจะเปิดช่องทางพิเศษ 2 ช่องทาง ในฝั่งขาออก ทดแทน เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง โดยมีรายละเอียดการปิดเบี่ยงแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้

  • วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562 จะปิดเบี่ยงเฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
  • วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 จะปิดเบี่ยงตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ

สำหรับผู้ใช้ทางบนถนนพัฒนาการ ที่ต้องการมุ่งหน้าลาดกระบัง ให้เลี้ยวซ้ายไปกลับรถบนทางต่างระดับ ศรีรัช ทดแทน และผู้ใช้ทางบนถนนพัฒนาการ ที่ต้องการมุ่งหน้าคลองตัน ให้เลี้ยวซ้ายไปกลับรถบริเวณศูนย์บริการรถยนต์เอ็มจี ทดแทน

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่เบอร์โทร 0 2610 4915 และ 09 8257 5555และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline

———————————————————————————-

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th