รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนศรีนครินทร์ 3 จุด ตั้งแต่ 27 มิ.ย.เป็นต้นไป

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์  คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง        มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนศรีนครินทร์ 3 จุด บริเวณแยกศรีกรีฑา และบริเวณแยกพัฒนาการ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป เพื่อเตรียมงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค

จุดที่ 1 บริเวณแยกศรีกรีฑาบนถนนศรีนครินทร์ ช่วงระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์และปั๊มน้ำมัน ปตท. ระยะทาง 150 เมตร จะปิดเบี่ยงจราจรช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกอย่างละ 1 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง และจะปิดการจราจรช่องที่ 2 ฝั่งขาออก เพิ่มอีก 1 ช่องทาง ในเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อขนย้ายเครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่ดำเนินงาน

จุดที่ 2 ตั้งแต่บริเวณซอยศรีนครินทร์ 17 ถึง บริเวณแยกพัฒนาการ ระยะทาง 300 เมตร จะปิดช่องจราจรทางขวา (ชิดเกาะกลาง) 1 ช่องทาง ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

จุดที่ 3 ตั้งแต่บริเวณแยกพัฒนาการ  ถึง บริเวณคลองหัวหมาก ระยะทาง 200 เมตร จะปิดช่องจราจรทางซ้าย (ชิดทางเท้า) 1 ช่องทาง  ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินงานขยายผิวช่องจราจร

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อการเตรียมงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถ  สอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่เบอร์โทร 0 2610 4915 และ 09 8257 5555

อ่านต่อได้ที่ : https://www.matichon.co.th/economy/news_1014850