รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณจุดตัดทางรถไฟ สถานีรถไฟหัวหมาก เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง   ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เฉพาะเวลา 22.00 – 04.00 น.

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง  มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บริเวณจุดตัดทางรถไฟ สถานีรถไฟหัวหมาก ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เฉพาะเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ โดยแบ่งการปิดเบี่ยงช่องจราจร (ชั่วคราว) เป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เฉพาะเวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) ในช่องทางที่ 2 และช่องทางที่ 3 บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก ตั้งแต่บริเวณ    จุดตัดทางรถไฟ สถานีหัวหมาก ถึงใต้ทางพิเศษศรีรัช ระยะทางประมาณ 100 เมตร โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออก ใช้ช่องทางพิเศษ 1 ช่องทาง ชิดเกาะกลาง       ในฝั่งขาเข้า ทดแทน

ระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2562 เฉพาะเวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว)ในช่องทางที่ 2 และช่องทางที่ 3 บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่บริเวณจุดตัดทางรถไฟ สถานีหัวหมากถึงใต้ทางพิเศษศรีรัช ระยะทางประมาณ 100 เมตร โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้า ใช้ช่องทางพิเศษ 1 ช่องทาง ชิดเกาะกลางในฝั่งขาออก ทดแทน

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่เบอร์โทร 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline

———————————————————————————-

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th