รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้าและขาออก บริเวณแยกพัฒนาการ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึง วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์  คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง  มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว)  ในช่องจราจร ที่ 3 และ 4 (นับจากเกาะกลางถนน) ฝั่งขาเข้าและ     ขาออก บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกพัฒนาการ ระยะทาง 575 เมตร ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึง วันที่ 29 สิงหาคม 2563  โดยผู้ใช้ช่องทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าบางกะปิ สามารถใช้ช่องจราจรได้ 1 ช่องทาง และผู้ใช้ช่องทางบนถนนศรีนครินทร์  ฝั่งขาออก มุ่งหน้าบางนา สามารถใช้ช่องจราจรได้ 1 ช่องทาง   ทั้งนี้เพื่อดำเนินงานยกติดตั้งชิ้นส่วนคานคอนกรีตสำเร็จรูป (I-Girder) สำหรับสถานีพัฒนาการ ของโครงการรถไฟฟ้าสาย    สีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น  โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้  โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่หมายเลข 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline