รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนเทพารักษ์ บริเวณแยกเทพารักษ์ ฝั่งขาออก ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์                คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง             มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนเทพารักษ์ บริเวณแยกเทพารักษ์ ระยะทาง 700 เมตร   ฝั่งขาออก มุ่งหน้าแยกศรีเทพา ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึง วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น.  โดยให้ผู้ใช้เส้นทางที่ต้องการมุ่งหน้าแยกศรีเทพา ใช้ช่องทางพิเศษ 1 ช่องทาง ในฝั่งขาเข้า ทดแทน  ทั้งนี้เพื่อดำเนินงานยกติดตั้งชิ้นส่วนคานทางวิ่ง (Guideway Beam) และชิ้นส่วนคานคอนกรีตสำเร็จรูป (I – Girder)  สำหรับสถานีสำโรง ของการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง        ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น  โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้  โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่หมายเลข 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline