รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ตลอด 24 ชั่วโมง บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก บริเวณซอยศรีนครินทร์ 17 ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2565 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางซ้าย (ชิดทางเท้า) บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก บริเวณซอยศรีนครินทร์ 17 ระยะทาง 100 เมตร  ตลอด 24 ชั่วโมง  ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2564 (เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป) ถึงวันที่ 11 มกราคม 2565   ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางขึ้น – ลง (Entrance) ที่ 1 สำหรับสถานีพัฒนาการ ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก สามารถสัญจรได้ 2 ช่องทาง

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่หมายเลข 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline