รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 61 ถึง บริเวณซอยลาดพร้าว 87 เพื่อเตรียมงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์  คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาออก บริเวณซอยลาดพร้าว 61 ถึง บริเวณซอยลาดพร้าว 87 ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเตรียมงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • จุดที่ 1 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 จะเริ่มปิดเบี่ยงจราจรบนถนนลาดพร้าว 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาออก ตั้งแต่บริเวณซอยลาดพร้าว 71 ถึง บริเวณสยามแก๊ส ระยะทางประมาณ 450 เมตร
  • จุดที่ 2 วันที่ 2 สิงหาคม 2561 จะเริ่มปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาออก ตั้งแต่บริเวณซอยลาดพร้าว 61 ถึง บริเวณซอยลาดพร้าว 63 ระยะทางประมาณ 400 เมตร
  • จุดที่ 3 วันที่ 2 สิงหาคม 2561 จะเริ่มปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาออก ตั้งแต่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ลาดพร้าว ถึง บริเวณซอยลาดพร้าว 87 ระยะทางประมาณ 750 เมตร

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อการเตรียมงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่เบอร์โทร 0 2610 4915 และ 09 8257 5555

———————————————————————————-

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th