รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกลาซาล ถึง ซอยศรีด่าน 24   ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์              คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง            มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนศรีนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เพื่อดำเนินการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) 2 ช่องทางซ้าย (ชิดทางเท้า) ฝั่งขาออก โดยเริ่มต้นดำเนินการปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บริเวณแยกลาซาล ถึง ซอยศรีด่าน 24 ระยะทางประมาณ 500 เมตร เฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. โดยมีผลดังนี้

  • ผู้ใช้ทางฝั่งขาออก จากซอยคลองหนองบัว ห้ามเลี้ยวซ้าย หากมีความประสงค์มุ่งหน้าไปเทพารักษ์ ให้เลี้ยวขวา และไปใช้จุดกลับรถบริเวณอุโมงค์ทางลอดแยกศรีอุดม ทดแทน
  • ผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้า ห้ามกลับรถใต้สะพานข้ามแยกลาซาล ให้ใช้จุดกลับรถบริเวณอุโมงค์ทางลอดแยกศรีอุดม ทดแทน
  • ผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้า จากซอยลาซาล ห้ามเลี้ยวขวาใต้สะพานข้ามแยกลาซาล หากมีความประสงค์ มุ่งหน้าไปเทพารักษ์ ให้เลี้ยวซ้าย และไปใช้จุดกลับรถบริเวณอุโมงค์ทางลอดแยกศรีอุดม ทดแทน

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่เบอร์โทร 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline