รฟม. แจ้งยกเลิกจุดกลับรถ และขยายการปิดเบี่ยงช่องจราจร บนถนนลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 79 ฝั่งขาเข้าและขาออก ในวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2563 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน – ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์  คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง  มีความจำเป็นต้องปรับช่องทางการจราจร บริเวณซอยลาดพร้าว 79 ทั้งฝั่งขาเข้า และขาออก ตลอด 24 ชั่วโมง  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2563 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป  เพื่อดำเนินการยกติดตั้งชิ้นส่วนคานทางวิ่ง (Guideway Beam) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ยกเลิกจุดกลับรถ (ตลอด 24 ชั่วโมง) บนถนนลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 79 ฝั่งขาเข้าและขาออก โดยผู้ใช้ทางฝั่งขาออก ที่ต้องการกลับรถเพื่อมุ่งหน้ารัชดา – ลาดพร้าว  ให้ตรงไปกลับรถบริเวณซอยลาดพร้าว 116 ทดแทน  และผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้า ที่ต้องการกลับรถเพื่อมุ่งหน้าบางกะปิ  ให้ตรงไปใช้จุดกลับรถ บริเวณซอยลาดพร้าว 65 ทดแทน
  2. ขยายการปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) บนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาเข้าและขาออก บริเวณซอยลาดพร้าว 79 ถึง ซอยลาดพร้าว 83 ระยะทาง 450 เมตร  (ตลอด 24 ชั่วโมง)  โดยผู้ใช้เส้นทางในบริเวณดังกล่าว  สามารถสัญจรได้ 2 ช่องทาง

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่หมายเลข 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline