รฟม. และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ร่วมกับ จส. 100 มอบชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2564) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง  ร่วมกับ จส.100  มอบชุด PPE จำนวน 200 ชุด โดยนางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์  ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร รฟม. เป็นผู้แทนมอบให้แก่ คุณอัจฉรา บัวสมบูรณ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตวิทยุ-โทรทัศน์ สถานีวิทยุจส. 100  เพื่อนำชุด PPE ดังกล่าว ไปมอบให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดปทุมธานี

 

รฟม. มีนโยบายในการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประชาชน  อีกทั้งยังมีความตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19  จึงร่วมมือกับ สถานีวิทยุ จส.100 มาอย่างต่อเนื่อง ในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ด้วยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนจะปลอดภัยจากโควิด-19 และสถานการณ์ต่าง ๆ จะกลับสู่ปรกติในเวลาอันรวดเร็ว