รฟม. โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ กรมทางหลวง และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบนถนนศรีนครินทร์

โดยได้ดำเนินงานตั้งแต่บริเวณแยกลาซาล ถึงศรีเทพา และบนถนนเทพารักษ์ จากแยกศรีเทพา ถึงแยกเทพารักษ์ รวมระยะทาง 7.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่จากคลองบางนา ถึงคลองสำโรง ซึ่งเป็นแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง  ช่วงลาดพร้าว-สำโรง

โครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 24 ตัว ติดตั้งประตูชะลอน้ำ วางท่อระบายน้ำและร่องระบายน้ำชั่วคราว ขุดลอกท่อระบายน้ำ และกำจัดฝุ่น ดินโคลน บนผิวถนน เป็นประจำ ซึ่งหากฝนตกหนัก จะสามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว คาดว่าจะเป็นการบรรเทาปัญหาภาวะน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี