รายงานความก้าวหน้าเดือน มีนาคม 2561

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

ความก้าวหน้าการเตรียมงานก่อสร้าง

1. ความก้าวหน้างานโยธา (ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561)

ขณะนี้ผู้รับสัมปทานได้มีการเตรียมงานก่อนการก่อสร้างดังนี้

1.1 รื้อย้ายสาธารณูปโภค บริเวณถนนลาดพร้าว

 • บริเวณซอยลาดพร้าว 136
  วางท่อประปาขนาด Dia. 1,500 มม. ความยาว 672 ม.
 • บริเวณซอยลาดพร้าว 128
  วางท่อประปาขนาด Dia. 1,500 มม. ความยาว 336 ม.
 • บริเวณซอยลาดพร้าว 98/1
  วางท่อประปาขนาด Dia. 1,500 มม. ความยาว 156 ม.
 • บริเวณซอยลาดพร้าว 78
  วางท่อประปาขนาด Dia. 1,500 มม. ความยาว 396 ม.
 • บริเวณซอยลาดพร้าว 45
  วางท่อประปาขนาด Dia. 1,500 มม. ความยาว 300 ม.

สรุปรวมงานวางท่อประปา Dia.1,500 มม. บนถนนลาดพร้าวได้ความยาวรวม 1,860 ม.

 

1.2 งานทดสอบเสาเข็ม ที่ สถานีกลันตัน (YL-12)

ได้ดำเนินการ

 • ทดสอบ Bored Pile Dia. 1.50 m. x 41.00 m. (Design Safe Load 600 tons) – 30/03/2561
 • ทดสอบ Barrette Pile 1.20 m. x 3.0 m. (Design Safe Load 1,400 ton)

 

1.3 งานทดสอบเสาเข็ม (ต่อ) ที่ หมวดทางหลวงศรีนครินทร์ สำนักงานทางหลวงที่ 13

ได้ดำเนินการเข้าปิดกั้นพื้นที่และดำเนินการขุดเจาะเสาเข็มสมอ (Anchor Pile dia. 1.5 m. x 43.0 m)
6 ต้น และเข็มทดสอบ 2 ต้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • Bored Pile Dia. 1.50 m. x 46.00 m. (Design Safe Load 650 tons)
 • Bored Pile Dia. 1.80 m. x 41.00 m. (Design Safe Load 650 tons)

ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำ Pile Cap และเตรียมอุปกรณ์การทดสอบ ตามแผนงานจะทำการทดสอบ Static Compression Load Test และ Static Lateral Load Test ของเสาเข็มดังกล่าว

 

1.4 งานทดสอบเสาเข็ม (ต่อ) บริเวณทางขึ้น-ลง ที่ สถานีรัชดา (YL01)

เริ่มดำเนินการรื้อย้ายรั้ว และเคลื่อนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561