ลุ้นตอม่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเลี่ยงเวนคืนพื้นที่

“รฟม.” เดินหน้าศึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองส่วนต่อขยาย แยกรัชดาฯ-แยกรัชโยธิน 2.6 กม.
กำหนดสรุปผล มี.ค.61 ลุ้นตั้งเสาตอม่อใน สน.พหลโยธิน เลี่ยงเวนคืนพื้นที่ชาวบ้าน

วานนี้ (15 ธ.ค.) นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(รฟม.) เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 งานศึกษารายละเอียดความ
เหมาะสม ออกแบบและศึกษาวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ.2556 (PPP) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองส่วนต่อขยาย แยกรัชดาฯ แยกรัชโยธิน ระยะทาง
2.6 กิโลเมตร (กม.)

นายสาโรจน์ เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ระยะทาง 30.4 กม.
จะเริ่มก่อสร้างช่วงต้นปี 2561 แล้วเสร็จในปี 2564 โดยเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว ที่ช่วยส่งต่อผู้โดยสาร
ให้รถไฟฟ้าสายหลักและจะมีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าหลายสาย

ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่า ผู้ศึกษาและออกแบบโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองส่วนต่อขยาย ช่วง
แยกรัชดาฯ-แยกรัชโยธิน นำเสนอข้อมูลว่า ส่วนต่อขยายแยกรัชดาฯ-รัชโยธินจะมี 2 สถานี คือ
สถานี YLEX-01 บริเวณหน้าศาลอาญาและมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และสถานี YLEX-020
บริเวณแยกรัชโยธิน

สำหรับสถานีปลายทาง YLEX-02 บริเวณ แยกรัชโยธินมี 2 ทางเลือก แนวทางที่ 1 จะตั้งตอม่อ
ในบริเวณพื้นที่สถานีตำรวจพหลโยธิน และสร้างทางเดินเชื่อมต่อกับสถานีพหลโยธิน 24 (N10) ของ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ซึ่ง รฟม. ต้องหารือ
กับการรถไฟฯ ว่าจะเป็นขอเช่าพื้นที่หรือเวนคืนพื้นที่

แนวทางที่ 2 ตั้งสถานีบริเวณพื้นที่ซอยพหลโยธิน 28 และสร้างทางเดินเชื่อมต่อไปยังสถานีรัชโยธิน
(N11) ของรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยบริเวณดังกล่าวเป็นอู่ซ่อมรถและร้านขายวัสดุก่อสร้าง ซึ่งต้อง
เวนคืนกว่า 1 ไร่

เพิ่มเติม : http://daily.bangkokbiznews.com