สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

สงการนต์ปีนี้ น้องทันใจขอให้ทุกๆท่าน เดินทางอย่างปลอดภัย งดไปพื้นที่เสี่ยง หากมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา อย่าลืมดูแลตัวเอง สวมหน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก และติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ สุขกาย สุขใจ ในวันสางกรานต์ค่ะ