ห้ามจอดในซอยลัด-ย้ายป้ายรถเมล์21จุด แก้รถติดถนนลาดพร้าว

ตร.ลุยแก้รถติดถนนลาดพร้าวจากการสร้างรถไฟฟ้า ห้ามจอด ในเส้นทางลัดในซอยชั่วโมงเร่งด่วน ขยับป้ายรถเมล์ 21 จุด ตัดเกาะกลาง ถนนหน้าศาลอาญาเพิ่มจุดกลับรถ เมื่อวันที่ 7 ส.ค. พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้บัญชาการส านักงานยุทธศาสตร์ พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผู้บัญชาการ (รอง ผบช.น.) ร่วมประชุม คณะท างานแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในถนนลาดพร้าว เนื่องจาก ผลกระทบจากการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลาดพร้าว-ส าโรง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรุงเทพมหานคร การรถไฟฟ้าขนส่ง มวลชนแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กรมการขนส่งทางบก การไฟฟ้านครหลวง พล.ต.ต.จิรพัฒน์ กล่าวภายหลังประชุม ว่า เบื้องต้น จะมีการตัดเกาะ กลางถนน เส้นรัชดาภิเษก ด้านหน้าศาลอาญารัชดา เพื่อใช้เป็นจุดกลับรถ รองรับรถเข้าใช้เส้นทางลัดซอยรัชดาภิเษก 30, 32 และรัชดาภิเษก 36 ออกไปทางถนนโชคชัย4 ลาดพร้าว-วังหิน ประเสิรฐมนูกิจ ประดิษฐมนูธรรม และถนนลาดปลาเค้า นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะห้ามจอดรถในซอยเส้นทางลัดในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าเย็น หากฝ่าฝืนจะถูกยกรถทันที รวมทั้ง ขยับย้ายป้ายรถประจ าทาง จ านวน 21 จุดตลอดเส้นทางถนนลาดพร้าว ขาออก ให้เหลื่อมกับแนวแบริเออร์ ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า เพื่อไม่ให้กระทบช่องทางจราจร และขอใช้ลาน บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ลาดพร้าว ในการจอดรถรับ-ส่ง ผู้โดยสาร
ส าหรับรถประจ าทางเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้กระทบช่องทางจราจร และขอ ใช้ลานบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ลาดพร้าว ในการจอดรถรับ-ส่ง ผู้โดยสาร ส าหรับรถประจ าทางเพิ่มเติม ส่วนการย้ายระบบสาธารณูปโภค อาทิ เสาไฟฟ้า สายสัญญาณโทรศัพท์ จะให้ด าเนินการเพื่อไม่ให้กระทบ การจราจร นอกจากนี้ จะมีการน าแท่งแบริเออร์เป็นพลาสติก มาวางบริเวณ แนวก่อสร้างชั่วคราวเพื่อศึกษาผลกระทบการจราจรในแนวก่อสร้าง สามารถ ปรับพื้นที่แนวก่อสร้างรถไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วในชั่วโมงเร่งด่วน ขณะที่ พล.ต.ท.ไกรบุญ กล่าวว่า จากนี้จะน าเสนอแนวทางแก้ปัญหา จราจรถนนลาดพร้าว ให้ทางรัฐบาลรับทราบ ก่อนจะมีการชี้แจงผ่านรายการ เดินหน้าประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบเป็นวง กว้างต่อไป

อ่านเพืมเติมได้ที่  https://www.posttoday.com/social/general/560138